Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Žákovský parlament

Názory našich žáků na „život školy“ jsou pro vedení a její zaměstnance velice důležité, proto bychom rádi dali žákům možnost nástroje vyjádřit se ke všemu, co se jejich dění ve škole týká. Tímto nástrojem je žákovský parlament, který tento školní rok na naší škole zavádíme. Naše škola se tak stala součástí sítě „Škola pro demokracii“.

 

Co je žákovský parlament?

 • místo scházení zvolených zástupců třídních kolektivů 4. až 9. tříd
 • pod vedením koordinátora se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni cítili lépe

 

Co je jeho smyslem?

 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí, …)
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav, …)
 • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy, …)

 

Jaké jsou jeho povinnosti a pravomoci?

 • realizuje vlastní projekty vedoucí ke zlepšení klimatu školy
 • komunikuje s vedením školy a s učiteli
 • přináší připomínky a náměty ze tříd
 • informuje třídy o dění ve škole skrze zvolené zástupce
 • žáci se podílejí na rozhodování o životě školy do té míry, kam až sahají jejich kompetence a schopnosti členů ŽP

 

Proč zakládat žákovský parlament?

 • učí žáky znát jejich povinnosti i práva
 • je komunikačním prostředkem mezi žáky, učiteli a vedením školy
 • cíleně rozvíjí občanské kompetence (zkušenostní učení)
 • učí žáky odpovědnosti za svou práci a své chování
 • podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli založenou na vzájemné důvěře
 • naplňuje přínosy průřezového tématu Výchova demokratického občana
 • zvyšuje pozitivní hodnocení školy okolím
 • sbližuje žáky 1. a 2. stupně školy
 • zvyšuje informovanost ve škole (jak žáků, tak dospělých)
 • dává žákům možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat
 • možnost zažít úspěch i u prospěchově průměrných žáků                                              
 •  

 

ZVOLENÍ ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ PRO ROK 2019/2020

 

 
4. A Hon Dan
Trojanová Vendula
4. B Jiroš Filip
Profousová Anežka
5. A Svobodová Dorota
Štryncl Vilém
5. B Procházková Eliška
Fořtová Anežka
6. A Tandlerová Johanka
Highfield Timothy
7. A Heczková Anna
Doudová Marie
8. A Balcarová Marie
 Valentýna Mrugalová
8. B Pazderníková Tereza
Patzák Petr
9. A Šáfrová Anna
Kaličiak Tomáš

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Konání schůzek ŽP:

Den: vždy v úterý od 7. 00 do 7.45 hod.

Místo: multimediální učebna ve 4. patře školy

Koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Ondřej Hofman (hofman.ondrej@zsnamestimiru.cz)

 

Aktuality

Výsledky celoškolní soutěže o logo a název žákovského parlamentu

Žákovský parlament

Dne 4. 12. 2019 proběhlo v rámci soutěžní výstavy v jídelně školy celoškolní hlasování o logo a název našeho nového žákovského parlamentu...

Svoboda a demokracie

Žákovský parlament

Ve středu 20. 11. od 10 hodin se žákovský parlament zúčastnil besedy v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Tématem besedy byla Svoboda a demokracie...

Prožitkový kurz členů žákovského parlamentu

Žákovský parlament

V pátek 4. října se sešli nově zvolení členové žákovského parlamentu s jejich koordinátorem p. uč. Hofmanem a vyrazili vzhůru novému dobrodružství jménem "Prožitkový kurz žákovského parlamentu". Celé dopoledne jsme strávili v EkoParku Liberec s cílem seznámení se a stmelení žáků ze 4. až 9. tříd pomocí řady her a aktivit...Dokumenty ke stažení
Zápis z 1. schůze PDF soubor 222.8 kB Stáhnout
Zápis z 2. schůze PDF soubor 223 kB Stáhnout
Zápis z 3. schůze PDF soubor 215.7 kB Stáhnout
Zápis z 4. schůze PDF soubor 210.9 kB Stáhnout
Zápis z 5. schůze PDF soubor 221.9 kB Stáhnout
Zápis z 6. schůze PDF soubor 344.3 kB Stáhnout
Zápis z 7. schůze PDF soubor 321.3 kB Stáhnout
Zápis z 8. schůze PDF soubor 328 kB Stáhnout
Zápis z 9. schůze PDF soubor 324.5 kB Stáhnout
Zápis z 10. schůze PDF soubor 325.6 kB Stáhnout
Zápis z 11. schůze PDF soubor 515.8 kB Stáhnout
Zápis z 12. schůze PDF soubor 504.4 kB Stáhnout